Databas

Enkelt uttryckt är en databas en organiserad samling av data. När det gäller relationsdatabaser är de samlingar av scheman, tabeller, frågor, rapporter, etc. Back-enden dikterar i huvudsak hur en webbplats eller applikation fungerar, uppdateras och ändras.

Våra utvecklare har erfarenhet från företag som

Under huven

Visst, en vacker frontend är förstås viktig, det är vad som möter dina besökare och det som skapar deras första intryck. Men det är vad som ligger under huven som gör den stora skillnaden. Naturligtvis tar back-end-arbetet mer tid än frontend, men det är väl investerad tid att få det rätt från början. Välj från vår nätverk av expertutvecklare nedan för att skapa alla former av applikationer.